Bitki örtüsü nedir çeşitleri nelerdir

Bitki Örtüsü

Endemik Bitki Nedir?:

* Sadece dar bir bölgede yayılış gösteren bitkilere endemik bitkiler denir.
* Örnek: Sığla Ağacı (Köyceğiz Gölü çevresi), Datça Hurması (Datça ve Teke Yarımadası), Kazdağı Köknarı (Kazdağı), İspir Meşesi (Kastamonu ve Yozgat), Kasnak Meşesi (Göller Yöresi)

Dünyada Orman Varlığı Ne Kadardır?

Dünya kara alanlarının %30′nu kaplayan ormanlar 3.8 milyar hektardır. Tropikal ve yarı tropikal ormanlar bu alanın % 56’sını teşkil etmektedir. Dünya ormanlarının % 95′i doğal orman, % 5′ ise ağaçlandırma ile tesis edilen suni ormanlardır.

Ağaçların, Türlerine Göre Sınıflandırılması

İğne Yapraklı Ağaçlar

-Yıl boyunca yapraklarını dökmeyen ağaçlardır.-

-Çam -Köknar -Sedir -Ladin -Servi

Geniş Yapraklı Ağaçlar

-Kışın yaprağını döken ağaçlardır.-

-Meşe -Kayın -Kestane -Kızılağaç -Kavak -Ihlamur -Akçaağaç -Dişbudak

Denize bakan yamaçlarda ormanlar fazla nem isteyen ağaçlardan oluşur. Aşağı kesimlerinde yaprağını döken ağaçlar, yükseklerde iğne yapraklı ağaçlar görülür. Bu kısım orman bakımından ilk sırada yer alır. Dağların güneye bakan yamaçlarında ve iç kısımlarda kuru ormanlar vardır. Aşağı kısımlarda meşe, yükseklerde sarıçam ve karaçam vb. Kıyıdan 1000 m’ye kadar “geniş yapraklı ormanlar” görülür.

Yıldız Dağlarının eteklerinde “meşe” ve “dişbudak”, üst kısımlarda “kayın” vardır. Orta ve Batı Karadeniz Bölümlerinde “kayın”, “akçaağaç”, “kestane”, “gürgen” ve “kızılağaç” ağaçları bulunur.

Orman Altı Bitki Örtüsü Nedir?

Karadeniz’in kıyı kesiminde, ormanların arasında çeşitli ağaççık ve çalılardan oluşan bitki topluluğuna “orman altı bitki örtüsü” denir.

Bunlar:

“orman gülü”, “çobanpüskülü”, “fındık”, “üvez”, “şimşir”, “kocayemiş” ve “kızılcık ‘tır”.

Özellikle “orman gülü” alt kısımlarda daha çok “kayın” ağaçlarının çeşitli sebeplerle tahrip edildiği alanlarda ortaya çıkar.

Karadeniz Bölgesindeki Karışık Ormanlar:

Karadeniz Bölgesinde 1000-1500 m arasında geniş yapraklı ve iğne yapraklı ormanlardan oluşan karışık ormanlar vardır. Bu ağaçlar:

-Kayın -Köknar -Sarıçam -Ladin-Ihlamur -Kestane -Akçaağaç

Karadeniz Bölgesindeki İğne Yapraklı Ormanlar:

Karadeniz Bölgesinde 1200/1500 - 2000 m arasında iğne yapraklı ağaçlardan oluşan karışık ormanlar vardır. Bu ağaçlar: -Karaçam -Köknar -Sarıçam -Ladin

BATI ANADOLU ORMANLARI

Marmara Bölgesi Ormanları:

Kuzeye bakan nemli ve serin alanlarda: -Kayın -Kestane -Gürgen -Ihlamur

Güneye bakan alanlarda daha çok kurakçıl ağaçlar: -Meşe -Kızılçam -Karaçam -Zeytin -Köknar

Ege Bölgesi Ormanları:

Çam, meşe ve ardıç gibi kurakçıl ağaçlar yaygındır. Kızılçam, karaçam ve fıstık çamı görülen diğer ağaç türleridir.

Akdeniz Bölgesi Ormanları:

Toros ve Nur Dağları orman bakımından zengindir.

-Kızılçam -Meşe -Karaçam -Sedir -Köknar -Ardıç -Servi -Sığla Ağacı (Günlük)

Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Ormanları:

Bu bölgelerimizde orman örtüsü çok seyrektir. İç Anadolu’da dağ kenarlarında karaçam ve meşe Doğu Anadolu’da sarıçam ve meşe Güney Doğu Anadolu’da meşe ormanları bulunur.

MAKİ

Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde her zaman yeşil, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğuna maki denir.

Boyları genellikle 1-3 m olan makiler kuraklığa dayanaklı bir yapıdadır ve gelişmiş kökleri ile derinlerden yer altı suyu alabilirler. Yaprakları küçük, sert, cilalı ve tüylüdür. Bu sayede çevreden daha az etkilenirler.

Maki Topluluğunu oluşturan bitkiler:

-Delice -Zeytin -Mersin -Keçi boynuzu -Kermez meşesi -Sandal -Kocayemiş -Defne -Sakız -Menengiç

-Zakkum -Tesbih -Akçakese

Makiler, Akdeniz İklim Bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde geniş yer kaplar. Akdeniz Bölgesinde 18-20 tür görülürken Marmara kıyılarında tür sayısı yarıya düşer (8-10).

Akdeniz kıyılarında makiler 800-900 m’lere çıkarken, Ege Bölgesinde 500-600 m ve Marmara kıyılarında 300-400 m’ye kadar ancak çıkabilir.

Garig Nedir?

Akdeniz ve Ege Bölgelerinde, makilerin azaldığı, toprağın inceldiği alanlarda, diz boyu yüksekliğinde çalılardan oluşan bitki topluluklarına garig denir.

-Abdest bozan

-Diken Çalısı

-Laden

-Yasemin

-Funda

Yalancı Maki (Psödomaki) Nedir?

Karadeniz Bölgesinde kıyı kesiminde 100-200 m arasında tahrip edilen ormanlar yerine oluşan çalı ve ağaçcıklara yalancı maki (psödomaki) denir.

Bozkır Nedir?

Yağışların az olduğu yerlerde, ilkbahar yağışlarıyla gelişen ve yazın kuraklığın etkisiyle sararan ot topluluğuna bozkır denir.

Bozkır Nerelerde Görülür?

Bozkır, İç Anadolu Bölgesi’nde Tuz Gölü çevresinde, Konya Havzası’nda, Ankara ve Kayseri çevresinde görülür.

Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gaziantep ile Mardin arasındaki alanlarda , İç Batı Anadolu Bölümünde, Ergene Havzasında, Doğu Anadolu Bölgesinde da görülür.

Antropojen Bozkır Nedir

Ormanların tahrip edilmesiyle bu alanda oluşan bozkıra antropojen bozkır denir. Bir çok bozkır alanlarımız böyle oluşmuştur. Örnek: İç Anadolu Bölgesi’ndeki bozkırlar.

İç Anadolu Bölgesindeki bozkır alanlarında bulunan dağlarda meşe, karaçam ve ardıç orman adacıkları vardır.

Bozkırları Oluşturan Otlar

-Geven

-Çoban Yastığı

-Üzerlik

-Yavşan Otu

-Gelincik

-Sığır Kuyruğu

-Koyun Yumağı

-Çayır Üçgülü

Yüksek Dağ Çayırı Nedir?

Dağlarda, orman kuşağının üst sınırından başlayarak, daimi kar sınırına kadar görülen ot topluluğuna yüksek dağ çayırı denir

Yüksek Dağ Çayırlarının başladığı yerlerde geven, çoban yastığı, orman gülü ve sarı çiçekli gibi türlerde görülür.

Daha yüksek yerlerde bunlar ortadan kaybolur ve otlardan oluşan zengin bir ot örtüsü yer alır.

Görülen ot ve çiçekler:

-Mine

-Kardelen

-Düğün

-Taşkıran

-Yıldız

-Çayır otları

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !