Bitki topluluklarının genel özellikleri

Bitki topluluklarının genel özellikleri


BAZI BİTKİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

DEVE TABANI
(Monstera deliciosa)
Familya: Areceae
Orjin, ve kullanış yeri: Meksika kökenli bitkinin geniş alanlara ihtiyacı vardır. 6m'ye kadar boylanabilir. Geniş parçalı yapraklara sahipince gövdeli bitkilerdir. Ev ve apartman girişlerindeki boşluklarda, salon ve hollerde rahatlıkla kullanılır.
Toprak: Torflu veya kumlu normal bahçe toprağında yetiştirilir.
Gübreleme: marttan ekime kadar yapraklı bitkiler için hazırlanan sıvı gübre solusyonlarıyla onbeş günde bir sulanmalıdır.
Sulama: İlkbahar ve yazın bol su verilmelidir. Kışın toprağın fazla nemli tutulması doğru değildir. Aşırı sulama yaprak uçlarında sararmalara neden olur.
Işık.: Gölge veya yarı gölge yerleri sever. Fazla ışıkta yaprak kenarlarında ve üzerinde kahve rengi lekeler ve noktacıklar oluşur.
Sıcaklık: Normal oda sıcaklığında tutulmalıdır. Kışın gece sıcaklığının minimum 12 derece olması gerekir.
Hava: kuru ve sıcak havaya dayanıklıdır.yaz aylarında yaprak üzerine su püskürtülmesi yararlı olacaktır.
Saksı değiştirme: saksı boyuna ve bitki hacmine göre 3 veya 4 yılda yapılmalıdır.
Üretim: Hava sürgünleri bulunan tepe çelikleri,gözlü gövde çelikleri veya havada daldırma yöntemleriyle yapılır.
DİFENBAHYA
(Dieffenbachia maculata)
Familya: Areceae
Orjin, ve kullanış yeri: Tropikal Amerika kökenli, sarı desenli ve açık yeşil yapraklı dekoratif bir bitkidir. Saksı içinde yetiştirildiğinde 2,5-3 m boy yapabilir. Ancak tepe sürgünleri budanarak gençleştirilmesi önerilir.
Toprak: Topraksız karışım veya iyi bahçe toprağıyla karıştırılmış humuslu toprak ideal bir yetiştirme ortamıdır.
Gübreleme: Mart - ekim arası onbeş günde bir yapraklı bitkiler için hazırlanan gübreli solusyonla sulanmalıdır.
Sulama: Yazın bol su ve nemden hoşlanır(nem %80-85), ancak kışın su miktarı azaltılmalıdır. Kışın verilen fazla suyun yapraklar üzerinde damlacıklar halinde toplandığı görülür ki bu olaya gutasyon adı verilir.
Işık: Direk güneş ışığı zararlıdır. Gölge yerlerde iyi gelişir.
Sıcaklık: 20-25 oC'lik oda sıcaklığı iyidir. Kışın sıcaklık 15oC'nin altına düşerse gelişme azalır. Soğuk zararı yapraklarda sararmalara neden olur. Ani sıcaklık düşüşlerinde bitki dokusunda yumuşama ve hızlı bitki ölümleri görülür.
Hava: Özellikle yazın sık sık sprey şeklinde sulama ile bitki etrafındaki hava nemli tutulmalıdır.
Saksı Değiştirme: Bitki hacmine ve toprak durumuna göre ilkbaharda yapılmalıdır.
Üretim: Gözlü gövde çelikleriyle, yüksek ortam sıcaklığı ve nem sağlanabilen bir yerde yapılır. Ayrıca havada daldırma ve tepe çelikleri yöntemide uygulanmaktadır.
Not: Yaprak ve yaprak saplarındaki özsu çok zehirlidir.
KARDEŞ KANI
(Dracena deremensis)
Familya: Agavaceae
Orjini ve Gelişmesi: Tropik, suptropik Asya ve Afrika kökenli, yaprakları rozet dizilişli, değişik renk ve yapıda gösterişli bitkilerdir.
Toprak: Torflu, kumlu karışımlarda ya da tınlı, torflu, kumlu toprak karışımında iyi gelişir.
Gübreleme: Gelişme döneminde onbeş günde bir yapraklı bitkiler için hazırlanan gübre ile gübrelenmelidir. gereğinden fazla gübreleme alaca yaprak renginin zamanla kaybolmasına neden olur.
Sulama: Gelişme döneminde bol su verilmeli, yapraklara oransal nemi düşük olan yerlerde bol su püskürtülmelidir. Kışın su miktarı azaltılmalıdır. Bitki yüksek oransal nem ister(%80)
Işık: Yarı gölge yerlerde bulundurulmalıdır.
Sıcaklık: Gelişme döneminde 22-24 oC, dinlenme döneminde 12-15oC olmalıdır.
Üretim: Çelik hava daldırması ve tohum ile yapılır.
KROTON
(Codiaeum variegatum)
Familya: Euhorbiaceae
Orjini ve Gelişmesi: Hindistan orjinli değişik yaprak formuna ve rengine sahip (yeşil,sarı portakal rengi ve kırmızı) devamlı yeşil kalan çalı formunda bir süs bitkisidir.
Kullanışı:Tipik bir tropikal bitkidir. Yüksek derecede nemi sever. Kuru havalı odalar için pek uygun değildir(kalorifer). Düşük nemli ortamlarda yaprak kenarlarında kurumalar ve dökülmeler olur.
Toprak: Organik maddece zengin bahçe toprağı uygundur.
Gübreleme: Mart-Ağustos döneminde,ö her iki haftada bir yapraklı bitki gübresi kullanılır.
Sulama: Toprak daima nemli olacak şekilde sık sık sulama gerekir. Ancak saksı hiçbir zaman su içinde bırakılarak sulanmamalıdır. Kışın sulama biraz azaltılır.
Işık: Direk güneş ışığı olmayan fakat aydınlık yerler uygundur. Doğuya veya batıya bakan pencere kenarlarında iyi gelişir. Fazla gölge yere konursa yapraklar renkli desenlerini kaybederek yeşile döner.
Sıcaklık: Yüksek oda sıcaklığı ister(21-25 oC). Kışın sıcaklık 18 oC'nin altına düşmemelidir.
Hava : Bütün yıl yüksek derecede nem istediğinden yapraklara sık sık su püskürtülmelidir.
Saksı değişimi: Erken ilkbaharda saksı değişimi yapılmalıdır.
Budama: İyi gelişmemiş, alt yaprakları dökülmüş bitkiler ilk baharda dipten itibaren 5 cm kalacak şekilde kesilir. Yara yerine odun kömürü tozu serpilir.
Üretim: Saksı değiştirme sırasında alınan yeşil çelikler yüksek taban sıcaklığı olan bir yerde köklendirilir.
PARLAK ARALYA
(Schefflera actinophylla)
Familya: Araliaceae
Orjini ve Kullanımı: Anavatanı polinezya'dır. Doğada çok sayıda türü bulunan bitkinin çok geniş kullanım alanı vardır.
Toprak: Standart bahçe toprağınde yetişir.
Gübreleme: Büyüme mevsiminde haftada bir yaprak gübresine ihtiyaç gösterir.
Sulama : Büyüme sırasında bol, kışın daha az su verebilir. Özellikle yaz aylarında yapraklara su püskürtmek iyi olur.
Işık: Aydınlık , yarı gölge veya hafif güneşli yerlerde yetişir.
Sıcaklık: Gelişme döneminde 15-21 oC, kışın 10-13 oC sıcaklığa ihtiyaç duyar. Ancak sıcaklık 7 oC'nin altına düşmemelidir.
Hava: Oransal nemi yüksek yerlerde iyi gelişir. Bununla beraber normal hava nemine sahip yerlerde de bulundurulur.
Saksı Değiştirme: İki üç yılda bir nisan ayında yapılır.
Üretimi: Tohumla,tepe çelikleri ile yapılır.
Not: Kabuklu bitlere hassastır.
SALON ÇAMI, AROKARYA
(Araucaria exelsa)
Familyası: Araucariaceae
Orijini ve Gelişmesi: Güney Amerika,Norfolk Adaları,Yeni Zellanda ve Avusturalya'dır. Gövde dik olarak büyür. Dalları yelpaze şeklinde kat kat diziliş gösterir.
Kullanışı: Geniş salonlarda kullanılabilecek çok gösterişli her dem yeşil bitkidir.
Toprak: Besin maddelerince zenginleştirilmiş,drenajı iyi standart saksı harcı uygundur.
Gübreleme:İlk bahar ve yaz ayları arasında iki haftada bir kez kompoze veya yaprak gübresi verilmelidir.
Sulama: Yapraklara su püskürtülmelidir. İlkbahar ve yazın hariç bolca kireçsiz su ile sulanmalıdır.
Işık: Aydınlık, yarı gölge veya hafif güneşli ortamlar uygundur.
Sıcaklık: 16-20 oC ler uygundur. Bitki 5 oC'nin altına düşen sıcaklıklarda zarar görür.
Hava: %60-70'lik oransal nem yeterlidir.
Saksı Değiştirme: Her iki üç yılda bir erken ilkbaharda yapılır.
Üretim: Tohumla yada tepe çelikleriyle yapılır. Yan sürgünlerden de çelik alınarak üretim yapılabilirse de gövde yatay olarak gelişeceğinden tercih edilmez.
SYNGONİUM
(Syngonium)
Familya: Araceae
Gelişmesi: Çok hızlı gelişen rizomlu bir bitkidir.
Kullanılışı: Sarılıcı ve budanmak suretiyle toplu gelişme gösteren, makreme sepet veya uzun saksılarda kullanılmaya uygun dekoratif bir bitkidir.
Toprak: Drenajı iyi olan standart saksı harcı kullanılır.
Gübreleme: Yazın haftada bir,kışın ayda bir yapraklı bitki gübresi verilir.
Sulama: Harç sürekli nemli olacak şekilde sulama yapılmalı, ancak zaman zaman harcın kuruyarak havalandırılmasına özen gösterilmelidir.
Işık: Direk ışığa maruz olmayan, ancak aydınlık yerlerde bulundurulmalıdır. Gölge koşullarada oldukça dayanıklıdır.
Sıcaklık: Yazın 23-25 oC, kışın 15 oC'nin altına düşmeyen sıcaklıklar uygundur.
Hava: Kuru oda havasına oldukça dayanıklıdır. Bununla birlikte yazın yapraklara su püskürtülmesi yarar sağlar.
Saksı Değiştirme: Çok hızlı gelişen bir bitki olduğundan her yıl erken ilkbaharda budama yapılarak saksı değiştirilmesi gerekir.
Üretim: Budama sırasında elde edilen yeşil çeliklerle ve ayırma yöntemi ile üretilir.
YUKKA
(Yucca elephantipes)
Familya: Liliaceae
Orjini ve gelişmesi: Tropik ve subtropik Asya ve Afrika'dır. Yaprakları rozet dizilişli, şerit şeklinde ve çok gösterişli bitkilerdir.
Toprak: Torf, yaprak çürüntüsü, torf karışımıyla elde edilen harç kullanılır.
Gübreleme: Mayıs-Eylül ayları arasında iki haftada bir gübreleme yapılır.
Sulama: Mayıs-Eylül ayları arasında bol su verilmeli, yapraklarına her gün su püskürtülmelidir. Ekim ocak ayları arasında verilen su miktarı azaltılmalıdır.
Işık: Direkt güneş şartları arayan, ışık istekleri fazla olan bir bitkidir. Yazın mümkünse dışarıya bol güneşli bir yere yerleştirilmelidir.
Sıcaklık: Gelişme döneminde 23-25 oC, dinlenme döneminde 12-15 oC sıcaklığa ihtiyaç gösterir.
Havalandırma: Yüksek oransal nem ister. Oransal nemi düşük ortamdaki bitkiler yapraklarını kısa sürede döker.
Saksı Değiştirme: Genç bitkilerde her yıl, yaşlı bitkilerde 2-3 yılda bir nisan ayında yapılır.
Üretim: Ayırma yöntemi ve gövde çelikleri ile üretilir. Gövde 10 cm'den kısa olmayacak şekilde parçalara kesilir. Dip sıcaklığı 22 oC olan, üstü şeffaf plastikle örtülmüş, içinde torf dişli kum karışımı kasalarda köklendirilir.
BEYAZ YELKEN
(Spathiphyllum wallisii)
Familya: Araceae
Orjini ve Gelişmesi: Kolombiya orijinlidir. Uzun saplı düz koyu yeşil yaprakları olan dekoratif bir bitkidir. Çiçek demeti sarımsı beyazdır. Uzun süre dayanan çiçekler ilkbaharda veya yaz başında görülür.
Genellikle sonbaharda tekrar çiçek verir. Çiçeklenme bitince çiçek demeti ve onu çevreleyen beyaz yaprak yeşile dönüşür.
Kullanılışı: Çok karanlık bir oda için güçlü ev bitkisidir. Çiçeklenme mevsimi dışında taze yeşil yapraklı dekoratif bir bitkidir.
Toprak: Topraksız karışım veya normal saksı harcı uygundur.
Gübreleme: Mart- eylül arası nemli toprağa her iki haftada bir çiçrk veya yaprak gübresi solüsyonu dönüşümlü olarak verilir. Fazla gübre kahverengi yaprak uçları oluşturur.
Sulama: Yazın toprak devamlı nemli tutulur, kışın daha az sulanır.
Işık : Kuzeye bakan pencereler için çok uygundur. Fazla ışık istemez ışık almayan bitkiler için ideal bir bitkidir.
Sıcaklık: Normal oda sıcaklığı uygundur. Kışın 15 oC'den az olmamalıdır.
Hava : Kuru odaya toleranslıdır.
Saksı Değiştirme: Şubat-Martta yapılır.
Üretim: Saksı değiştirme sırasında ayırma yöntemi ile yapılır. Tohumla çoğaltma uzun zaman aldığından pratikte kullanılmaz.
KAUÇUK,LASTİK AĞACI
(Ficus elastica)
Familya: Moraceae
Orjini ve Gelişmesi: Parlak koyu yeşil yapraklı tropikal Asya kökenli bir bitkidir. Ana vatanında 30 m kadar boya ulaşır. Ülkemiz koşullarında evlerde 2,5-3 m kadar boylanmaktadır.
Toprak: Bitkinin büyüklüğüne uygun saksılar içinde, drenajı iyi olan standart saksı harcında yatiştirilmektedir.
Gübreleme: Bitkinin büyüme ve gelişme döneminde 15 günde bir kez yapraklı bitkiler için hazırlanan gübreden verilmelidir. Bitki kışın dinlenme döneminde olduğundan gübreleme yapılmamalıdır.
Sulama: İlkbahar ve yazın bolca sulanmalı, toprak yüzeyi her zaman nemli tutulmalı, ancak saksı harcı hiçbir zaman su içinde bırakılmamalıdır. Kışın da düzenli bir sulama yapılmalı, ancak su miktarı azaltılmamalıdır.
Işık: İyi ışık alan, ancak uzun süre direkt güneş ışığı almayan bir yerde bulundurulmalıdır. Yarı gölge yerleri de sever. Ancak çok gölge yerlerde yapraklar dökülebilir.
Sıcaklık: Genellikle sıcağı sever. Kışın gece sıcaklığının 16 oC'den aşağı düşürülmemesi önerilir.
Hava: Derimsi yapraklar transpirasyonu önlediğinden oda havasının kuru olması bir sakınca yaratmaz. ancak yapraklar üzerinde biriken toz sık sık ılık suya batırılmış süngerle silinir.
Saksı Değiştirme: İki yılda bir erken ilkbaharda yapılmalıdır.
Üretim: Gözlü yaprak çelikleriyle, tepe çelikleriyle veya hava daldırma yöntemiyle çoğaltılabilir. Kesim sonrası çelik ılık suya daldırılarak sütlü özsuyun iletim demetlerinitıkamasını önlemelidir.
Çeliklerle çoğaltmada toprak sıcaklığının yüksek olması (27 oC ) istenir.
SARDUNYA
(Pelargonium zonale)
Familya: Geraniaceae
Orjin ve gelişmesi: Orjini Güney Afrika'dır. Çiçekler beyaz, kırmızı, pembe olabilir. Martta gelişme başlar, mayıstan itibaren bütün yaz çiçek verir.
Kullanış yeri: Yazın balkon saksıları için iyi bir bitkidir. Ev içinde de tutulabilir. Güneye bakan sıcak bir pencerede iyi gelişir.
Toprak: Standart saksı harcı veya besin maddelerince zengin toprak.
Gübreleme : Mart -Ağustos döneminde her hafta bir kez sırasıyla yapraklı ve çiçekli bitki gübre solüsyonlu sulama yapılır.
Sulama: Yazın normal sulama yapılır. Ağustostan itibaren dinlenme dönemine gireceğinden daha az su verilir. Eylülde tekrar sürmeye başlayınca , yine normal su verilir. Kasımdan itibaren çok kuru ve serin kış şartları ister.
Işık: Mümkün olduğu kadar çok ışık ister. Direk ışığa dayanabilir. Kış şartlarında da ışık ister.
Sıcaklık: Yazın normal oda sıcaklığı, kışın minimum 5-10 oC. Bazı çeşitleri dona karşı dayanıklıdır.
Hava: Temiz hava ister çok kurak ve kirli havayı sevmez.
Saksı değiştirme: İlkbahar başında gelişme başlamadan yapılmalıdır.
Budama:Çiçeklenme bitince yaz sonu budanmalıdır.
Üretim: Budamadan elde edilen yeşil çelikler birkaç gün kurumaya bırakılır ve sonra çok kumlu bir toprağa dikilir. Çok az sulanmalıdır.
Zararlı Haşere ve Hastalıklar: Yeşil sinek veya yapraklarda mantari lekeler görülür. Lekeler genellikle temiz hava yokluğunda olur.
Not: Ilıman iklim bölgelerinde dışarıda çok yıllık bitki olarak yaşar.ancak serin iklim bölgelerinde kışın donabileceğinden baharda tekrar dikim yapılmalıdır.
DUVAR SARMAŞIĞI
(Hedera Helix)
Familya: Araliaceae
Orijini ve Gelişmesi:Kanarya adaları ve Avrupa orijinli olup, çok bilinen bir bahçe sarmaşığıdır. Evlerde de kolayca yetiştirilebilir.
Toprak: Standart bitki harcı veya topraksız karışım uygun bir yetiştirme ortamıdır.
Gübreleme: Nisan-Eylül arası haftada bir kez yapraklı bitki gübresiyle sulanmalıdır.
Sulama: Yazın sık sık sulama gereklidir, bu şekilde toprak yüzeyi her zaman nemli tutulmalıdır. Kışın ise daha az su ister.
Işık: Tam veya yarı gölgeli yer ister. Kışın oda sıcaklığı yüksek ise, daha fazla ışıklı bir yere yerleştirilmelidir.
Sıcaklık: Serin odalarda daha iyi gelişir. Dona karşı toleranslıdır.
Hava: Mümkün olduğu kadar nemli tutulmalıdır.
Budama: Dipten ve yanlardan dallanmayı teşvik etmek için genç sürgünler budanmalıdır.
Üretim: Budama sırasında elde edilen yeşil çeliklerin köklendirme ortamında köklendirilmesiyle,ya da bitkinin bir dalının başka bir saksıya daldırılmasıyla köklendirilir.
ZAKKUM
(Nerium oleander)
Familya: Apocynaceae
Orijini ve Gelişmesi:Akdeniz ülkeleridir. Devamlı yeşil yumuşak dallı kuvvetli bir bitkidir. Yapraklar mızrak şeklindedir. Beyaz pembe ve kırmızı çiçekler hazirandan eylüle kadar devam eder ve güzel kokuludur. Bitki bünyesinde yüksek oranda zehir barındırır.
Toprak: gübreli tınlı topraklardan hoşlanır.
Gübreleme:Nisan-Ağustos döneminde her hafta yaprak ve çiçek gübreli solusyonla sulanmalıdır.
Sulama: Nemli ortamları sever. Saksıdaki bitki yazın sürekli tabakta su bulunacak şekilde kullanılmalı, kışın su miktarını azaltmalıdır.
Işık: Bol ışığı hatta direkt güneş ışığını sever.
Sıcaklık: Yazın normal sıcaklık, kışın dinlenme döneminde en az 5 o C olmalıdır.bununla birlikte daha düşük sıcaklıklarada dayanır.
Hava: Kuru havaya dayanır, sprey istemez.
Saksı Değişimi: Şubat ayında saksı değiştirilir, kökler çok çabuk gelişme gösterir.
Budama: Genç sürgünler yaz başında budanır. Bitkiye budanarak şekil verilir.
Üretim: Mayıs ayında budama ile elde edilen çelikler bir bardak su içinde, sıcak su içinde kök salabilir.
Zararlıları: Kabuklu böceklerdir.

AGAV, YÜZYIL BİTKİSİ
(Agave sp.)
Familya: Liliaceae
Orijini ve Gelişmesi: Orijini Meksika ve Orta Amerika'dır. Sağlam etli yaprakları dekoratif bir rozet halinde toplanmış bir bitkidir.yaprak kenarları ve uçları dikenlidir. Yapraklar mavi yeşil olup, uzun şeritler halinde olan çeşitleri de vardır. Yaşlı bitkiler çiçek verdikten sonra ölürler.
Toprak: Standart toprak harcı bitki için idealdir.
Gübreleme: Mart-Nisan arası her iki haftada bir tüm saksılı bitkiler için önerilen yaprak gübresiyle gübrelenmelidir.
Sulama: Yazın bol, kışın az su ister.
Sıcaklık: Kışın 4-8 o C de ışıklı yerde bulundurulur. Dona dayanmaz.
Hava: Kuru havayı sever.
Saksı değişimi: Şubat ayında yapılır.
Üretim: Küçük rozetleri dipten keserek, tohumla ve ayırma yöntemiyle yapılır.
Kültürel sorunlar: Fazla sıcaklık, karanlık ve kışın aşırı nem yapraklarda kahverengi lekeler yapar.
MALTA ERİĞİ, YENİ DÜNYA
( Eribotrya japonica)
Orijini ve Gelişmesi: Ana vatanı Japonya ve Çin'dir. Doğu avrupa ülkeleri ve Akdeniz de de yetişir. Yaprakları büyük pürüzsüz ve meşin gibi sert yapılıdır.
Yaprakları kısa saplı ve yumurtamsı seyrek dişli üst yüzü parlak yeşil alt yüzü tüylüdür. Çiçekler beyaz renktedir. İlkbaharın sonuna doğru beyaz etli ve buruk tatlı meyveleri olgunlaşır. Meyve sarı renkte armut biçimindedir. Eylül ekim aylarında çiçeklenen bu bitkide meyveler nisan haziran aylarında olgunlaşır.
Toprak:
Gübreleme:
Sulama:
İklim:
Üretim:
TAFLAN
(Euonymus japonica)
İklim istekleri:Taflan sıcak ve ılıman iklim bitkisi olmakla birlikte soğuk yerlerde de yetişebilir. Ancak don olan yerlerde soğuktan korunmalıdır. Çit bitkisi olarak kullanımı yaygın olan bitkinin yaprak döken ve dökmeyen türleri mevcuttur.
Toprak istekleri:Toprak istekleri bakımından seçici değildir. Doğrudan güneş ya da yarı gölge ortamlarda yetişebilirler. Ancak yarı gölgede humusça zengin topraklarda çok hızlı gelişme gösterir. Sahil arazilerinde kullanılmaya elverişlidir.
Taflanlar budamaya elverişlidir.
Üretim: Tohum ve çelikle üretilir. Çelikler ilkbaharda, yeni sürgünlerden yumuşak çelik elde edilir.
GÜLİBRİŞİM - İPEK AĞACI
(Albizzia julibrissin)
Genel görünüşleri akasyalara benzeyen, kışın yaprağını döken, ağaç, ağaççık halindeki odunsu bitkilerdir.
Gövde ve yaprak özellikleri:İki katlı tüylü yaprakları 40-60 yaprakçıktan oluşur. Çiçekler saplı ve yuvarlak başlıklıdır. Baklalar 10-20 cm uzundur. İnce ve hafif dokulu ağaçtır. 10- 12 m boy yapar hafif tepeidir. Hızlı büyür
Menşei: Asya avustralya ve afrikada yetişen subtropik bitkidir. 25 türü bulunur.
.
Toprak isteği: Taze ve derin toprakları sever.ağır topraklarda yetişir.
İklim isteği:Sıcak ve ılıman iklimleri güneşli yerleri sever dona ve rüzgara dayanıklıdır.
Üretim:Tohumla ve kök çeliğiyle yapılır.
Çiçek durumu: Çiçekler haziran temmuzda açar,güzel kokuludur. Pembe çiçeklidir.
Peyzajda kullanım şekli: Ön bahçelerde bina yakınlarında,soliter ya da gruplar halinde kullanılır. Rüzgar kuytusu yerlere getirilmelidir.

AKÇA AĞAÇ
(Acer platanoides/A.platanifolium/A.rotundum)
Familya adı:Aceraceae
Gövde ve yaprak özellikleri:Gövde kabuğu uzunlamasına çatlaklı,sürgünleri parlak kahve ve tüysüz. Yaprakları 5 sivri loblu,10-18 cm büyük ve çınar yaprağını andırır. Sonbahar renklenmesi açık sarı ya da kırmızıdır. 150 yıl yaşar.20-30 m boy ve yuvarlak tepe yapar.
Menşei:Avrupa kafkaslar ve ülkemizde yetişir.
Toprak isteği: Kuru taze derin topraklarda iyi yetişir.
İklim isteği: Sıcak serin iklimlerde
Kök yapısı:Yayvan kök yapar.
Üretim:Tohumla ekimle üretilir.
Meyva özellikleri: Kanatlı meyveleri 4-5 cm uzun kanatları 160 derece açılıdır.
Peyzajda kullanım alanı: Perde amaçlı,öallelerde,soliter,komp ozisyonlarda kullanılır.
Varyeteleri:Emerold Queen: 20 m boy 5m tepe tacı yapar. Yapraklar geniş 5 loblu canlı yeşil renklidir. Şemsiyemsi çiçekleri sarımsı ,yapraklanmadan önce açar.soliter, alle ağacı olarak kullanılır.
Faassen's Black:15-20 m boy ve 6 m taç yapar. Yapraklar geniş 5 loblu sürgünler açık kırmızı renkli,sonra purpur kahve renkli olur.normal teze toprak ve güneşli yerleri sever. Alle ağacı olarak kullanılır.
Globosum: 5-6 m boy 3 m tepe yapar.yapraklar uzun 5 loblu taze yeşil renkli,ösonbahar renklenmesi açık sarı. güneşli yerlerde kuru taze topraklarda yetişir. Alle ağacı ya da soliter olur.
Reitenbachii: 10-15 m boy ve 6 m tepe yapar. Yapraklar 10-18 cm 5 loblu sürgünler koyu esmer,sonra siyahımsı kırmızı renkli. gÜneşli yerlerde kuru taze topraklarda yetişir. Alle ağacı grup soliter kullanılır.
Schwedleri:15 m boy ve 10m tepe tacı yapar. Sürgünler kırmızı sonra zeytin yeşili kırmızı olur. Güneşli yerlerde kuru taze topraklarda yetişir. /s.nigra koyu kırmızı yapraklı
FISTIK ÇAMI- AKILLI ÇAM
(Pinus pinea)
Gövde Özellikleri:Gövde kabuğu derin çatlaklı,gri kırmızı renklidir. Genç sürgünler ince önceleri koyu yeşil,sonraları sarımsı kahve renklidir. 15-20 m boy 1 m kadar gövde çapı yapar. Gençken top,sonra şemsiye formunu alır tepe tacı 10-15 m'yi bulur.
Gelişimi hızlıdır.
Menşei:Akdeniz kuşağı bitkisidir. İberik yarım adasından Marmara ve karadenize kadar yayılım gösterir.
Çiçek:Tomurcuklar oval uçları sivri ve reçinesiz. 3 yılda oluşan kozalakları çok kısa saplı ,portakal büyüklüğünde top biçimli 8-15 cm uzunlukta 6-10 cm çapta odunsu iri pulludur .Göbek bombeli parlak kırmızı -kahve renkli .Tohumları iri 15-20 mm uzunluğunda 5-8 mm genişliğinde kalın kabuklu çok küçük kanatlı. Tohum içi yemeklerde kullanılan çam fıstığıdır. Yenebilme özelliğiyle sanayii de önemi büyüktür. Üretimi:Bitki tohumla üretilir.
İklim:Akdeniz ikilim ağacıdır ışığı sever az gölgeye dayanır.Dona duyarlıdır.
Kök yapısı:Güçlü kazık kökü vardır. Oldukça hızlı gelişir.
Peyzajda kullanım alanı:Çevre düzenlemelerinde önemlidir. Servi ile kontrast oluşturur. Bol gölge verici özelliğiyle park ve bahçelerde kullanılır. Kumulların tesviyesinde,ağaçlandırılmasın da hatta alle ağacı olarak kullanılır. Küçük alanlarda soliter kullanıma uygundur.
* Fragil çeşidi, tohum kabukları ince olan fıstık çamıdır ve gıda sektöründe kullanılır.
HİMALEYA SEDİRİ
(Cedrus deodora)
Menşei:Himaleyalar'da 1100 -4000 m yüksekliklerde doğal olarak bulunur.
Bitki özellikleriüzgün gövdeli, 50 m'den fazla boylanan ve hızlı gelişen ağaçlardır. Önceleri piramit görünüşlü,sonraları geniş tepelidir. Dallar genel olarak yatay duruşludur. Genç bitkilerde ağacın tepe sürgünü ve yan dalların ucu sarkıktır. Genç sürgünler fazlaca tüylüdür. Kabuk önceleri düzgün, yaşlılarda koyu boz renkli ve yırtılmış durumdadır.
Yapraklar iğne şeklinde , 25-50 mm uzunlukta ve yumuşaktır. En uzun ibreli sedir (cedrus) türüdür. Genç yaşlarda grimsi , daha sonra parlak yeşil renklidir.
Çiçek durumu:Kozalaklar 8-12 cm uzunlukta, dik, yumurta şeklinde ve kısa saplıdır. Tepesi sivri veya düz çukursuzdur.
Tohum,önceleri mavimsi, olgunlukta ise açık kırmızımsı kahverengidir. İki yılda olgunlaşır. Tohum ters yumurta şeklinde ve beyazımsı açık kahverengidir. Tohum, çelik ve aşı ile ürer.
İklim: Soğuğa en dayanıklı sedir türüdür. Fakat dona duyarlıdır.
Toprak:Kireçli topraklara karşı hassastır.
Peyzajda Kullanım alanı:Peyzajda park ve bahçelerde kullanımı geniştir.
ARDIÇLAR
(Juniperus L.)
Menşei:Kuzey yarım kürede geniş bir coğrafi dağılış gösterir.
Bitki özellikleri:Çok dallı kısa boylu, iki evcikli ağaç ya da ağaççıklardır. Gövde kabuğu genellikle incedir ve az olarak pullarla ayrılmıştır.
Yapraklar genç bitkilerde çoğunlukla iğne,bazen de pul şeklinde ve sürgünler üzerinde yatıktır. Yaşlılarda ise, ya tamamen iğne ya da pul şeklindedir. Karşılıklı ya da üçlü çevreler halinde sıralanmıştır.
Toprak istekleri:Toprak bakımından seçici değildir.
İklim istekleri: Işığı sever ancak yarı gölge koşullara dayanıklıdır. Dondan zarar görmez, Nispî nemi yüksek ortamda iyi gelişir. Kış aylarında renkleri mora- kahverengiye döner, yaz döneminde perlek renklerine tekrar kavuşurlar.
Peyzajda Kullanımı:Peyzajda kullanım alanı çok geniş bitkilerdendir. Taş bahçelerinde, yer örtücü olarak ve guruplar halinde kullanılabilir.
MAZI
(Thuja L.)
Menşei:Kuzey Amerika'da ve Asya'nın doğu bölgelerinde doğal olarak bulunur.
Bitki özellikleri:Genellikle ağaç ağaççık , nadiren çalı durumunda,piramit görünüşlü bitkilerdir. Dallar yassı,yukarı doğru ya da yatay duruşludur. Dalları ve sürgünleri yalancı serviye göre daha kalındır. Bu nedenle tepe sürgünleri aşağı doğru sarkmaz. Kabuk pullara ayrılmıştır. Üst kısmı koyu yeşil, alt kısmı açık yeşildir. Kül renginde lekeler vardır.
Yapraklar pul şeklinde,sık ve çatı kiremidi dizilişindedir. Yaprakların arkasında beyaz renkte stoma çizgileri görülmez, yağ bezesi bulunur.
Çiçekler tek eşeyli olup,sürgünlerin ucunda yer alır. Dişi çiçek silindir ya da yumurta şeklinde,kozalakçık durumunda tek olarak bulunur. Erkek çiçek küçük ve kozalakçık halindedir. Kozalaklar silindir ya da yumurta şeklindedir ve 6-12 puldan oluşur. Önceleri sarımsı yeşil renkli, olgunlukta derimsi ya da odunsu ve kızıl kahverengidir. Olgun kozalak ,pulları açıldıktan sonra dalda uzun süre sarkık olarak kalır. Tohum yassı, kanatlı ya da kanatsızdır.
İklim istekleri:Işık istekleri nispeten azdır. Hava nemi yüksek,serin ortamlardan hoşlanır.
Toprak istekleri:Besince zengin topraklarda iyi yetişir. Nemli, hatta bataklık ortamlarda yetişen türleride vardır.
LEYLANDİİ/ MELEZ SERVİ
( x cupressocyparis leylandii dallimore)
Bitki özellikleri:Monteri sevisi( Cupressus macrocarpa) x Nutka yalancı servisi (Chamaecyparis noktanensis)'in melezidir. Kozalakların büyük olması(12-20 mm çapında), tohumlarının her iki yüzünde reçine kabarcıklarının bulunması, piramidal veya sütun formu ile monteri servisine, sürgünlerinin yassı olması, yaprak şekli büyüklük ve dizilişi bakımından ise nutka yalancı servisine benzer.
Çok hızlı bir büyüme gösterir. İngiltere'de 30 yaşında ki ağaçların 18m den fazla boy yaptıkları belirlenmiştir. Park ve bahçelerde çit bitkisi olarak kullanımı yaygındır. Yaprakları pul şeklindedir. Kozalaklarında 8 kozalak pulu ve her bir pulun altında 5 adet tohum bulunur.
Toprak isteği:Toprak isteği bakımından seçici değildir.
İklim isteği:Hava kirliliğine, kış soğuklarına ve ilkbahar donlarına oldukça dayanıklıdır.
-leylandii : boy 10 m'ye kadar ulaşabilir. Çabuk büyür. Koyu yeşil yapraklıdır. Budamaya dayanıklı, deniz kıyısında yaşayabilir,sert don olaylarına dayanıklı ve toprakla ilgili gereksinimleri yoktur.
-leylandii 'Castlewelland Gold': Yaprakları altuni dalları daha sık ve diktir. Özellikle denize yakın yerlerde, çit oluşturmada çok kullanılır.
-leylandii 'Variegatus' : Çabuk büyür deniz kıyısında yaşar sert donlara dayanır, toprakla ilgili gereksinimi yoktur.
LAWSON YALANCI SERVİSİ
(Chamaecyparis lawsoniana)
Menşei: Amerika anavatanıdır. Ülkemizde ve Avrupa da yetiştirilir.
Bitki özellikleri:Gövde kabuğu kırmızımsı kahverengi ve çatlaklıdır. Dallar gövdeye geniş açıyla bağlanır ve sarkar. Bitki 50-60m boy 2-4 m gövde çapı ve konik bir tepe yapar.
Toprak isteği :Taze kumlu balçık topraklarda iyi gelişir.
İklim isteği: Deniz iklimli yerlerde yaşar. Soğuklara duyarlı ve yarı gölge ağacıdır.
Zararlıları:Kök mantarından zarar görür.Kış dönemlerinde bitkinin iç kısımlarında kurumalara rastlanabilir.
Üretimi:Tohum,çelik, aşı ile üretilir.
Peyzajda kullanım şekli; Soliter ve grup uygulamaları yönündedir.
-lawsoniana Ellwoodii: Bodur sütun formlu dalları dik. yaprak gri renkli saksılarda kullanmaya uygun bitkilerdir.
LİMONİ SERVİ
(Cupressus macrocarpa)
Menşei: Akdeniz bölgesinden Himaleyalara, Kuzey Amerika'da tropik ve suptropik bölgelerde yayılış gösterir.
Bitki Özellikleri: İnce dokulu pul yapraklı, 15-20 m boylanabilen estetik bitkilerdir. Çit yapımlarında soliter ve grup olarak kullanılabilirler. Budamaya yatkındır. Şekil verilen bitkilerdendir.
İklim istekleri:Bol ışıklı ve nadiren gölge yerlere ihtiyaç gösterirler. Nispi nem ihtiyaçları fazla değildir.
Toprak istekleri: gevşek kumlu ,kireçli ve sıcak toprakları sever. Killi ve geçirgen olmayan topraklarda daha yavaş gelişir.
macrocarpa 'Gold Crest' : 10-15 m boylanan tam konik yapılı soğuğa çok duyarlı, açıkta turunçgillerin ikliminde yaşayabilir. Hızlı büyümesi ve altuni sarı parlak yaprakları hiçbir bitkide olmayan özelliklerdir. Yapraklarındaki citrik asit bitki dokusu ezildiğinde ortaya limon kokusu verir. Bitki adını bu özelliğinden alır. Saksılarda bulundurmaya elverişli bitkilerdir.
PİTOSPORUM
(Pittosporum tobira nana)
Menşei: Çin ve Japonya'da doğal olarak bulunur.
Bitki Özellikleri: Boylu ve bodur gelişme gösteren bu çalı sık dallı bir cinstir. Kalın derimsi yaprakları almaşıklı veya çevrel dizilmiş olup parlak yeşil renklidir. Nisan Haziran ayları arasında çiçek açar. Beyaz hoş kokulu çiçekleri 5 taç yapraktan oluşur. Nana çeşidi bodur formlu olan çeşittir.
İklim isteği: Güneşli ve yarı gölge ortamlarda yetişebilir. Kurağa oldukça dayanıklıdır fakat soğuktan etkilenir. Bu nedenle ılıman bölgelerde kullanımı daha uygundur.
Gübre İstekleri: dikimin ilk yılında azotlu gübreler verilirse yapraklar daha canlı yeşil olur.
Toprak İstekleri: Killi ve humuslu topraklarda iyi gelişme gösterir.
Budama: üst sürgünler kesilerek yuvarlak form verilebilir.
Üretimi: Tohum ve çelikle olur.
Peyzajda kullanımı: Taş bahçelerinde ve grup halinde kullanılabilir.
SÜS ERİĞİ
(Prunus cerassifera)
Menşei: Kesin olmamakla birlikte orijini Kafkasya ve Doğu Anadoludur.
Bitki özellikleri: Yuvarlak taçlı, kışın yaprak döken, 8-10 m boylanan bir ağaçtır. Ağaçlar gençken dikenlidir. Genç dallar yeşil kabukludur. Yapraklar kırmızı kenarları dişlidir. Çiçekler beyaz renkte ikili ve üçlü gruplar halindedir.
Meyve: Oval meyveli 30-40 mm çapında ve kırmızı renklidir. Erikten tat olarak hiçbir farkı yoktur, oldukça ekşidir.
Toprak özelliği: Tınlı toprakları sever.
İklim özelliği: Güneş ışığından hoşlanırlar.
Üretim : Çelikle üretilir.
OYA AĞACI
(Lagerstromia indica)
Menşei: Ana vatanı Çin ve Doğu Asyadır.
Bitki özellikleri: Kışın yaprağını döken 6-7 m'ye kadar boylanan yuvarlak tepeli uzun bir ağaçtır. Gövde kabuğu ince ve düzgündür. Genç sürgünler dört köşeli sürgünlere karşılıklı dizilen yapraklar çok kısa saplı, eliptik veya yumurta biçiminde ,2-7 cm uçları küt ve her iki yüzüde çıplaktır.
Bir eksen üzerinde birleşik birleşik salkım şeklinde dik duran çiçekler beyaz,eflatun,pembe renkli olabilir. Çiçekler temmuz-eylül ayları arasında açar.
İklim istekleri:Tropik ve subtropik iklim bitkisidir. Ilıman bölgelerde ve deniz kenarlarında yaşar.
Toprak istekleri:
Budama: ilkbaharda geçmiş yılın çiçek tomurcuklarının altından kesilecek şekilde uç budaması yapılır. Asıl budama ana dalların 5-10 cm üstünden kesilmesiyle gerçekleşir.
Gübreleme: ilkbahar başında denge gübresi, haziran sonundan itibaren ise çiçeklenmeyi sağlayıcı gübreler 15 günde bir kez olmak üzere uygulanır.
Peyzajda kullanımı: Fazla gölge yapılmayacak yerlerde, yol ağacı olarak ve soliter kullanımı mevcuttur.

AKASYA
(Robinia pseudoacacia)
Menşei: Bitkinin anavatanı Amerika
Bitki özellikleri: 20-25 m boylanan seyrek taçlı türdür.Baharda güzel kokulu beyaz renkli çiçekleri dikkat çeker.gövdenin derin çatlaklı gri esmer kabuğu vardır. Taze sürgünler yeşil kırmızı, kahverengi çıplak veya hafif tüylü olup köşelidir. Küçük yuvarlak sıralı yapraklara sahiptir.
İklim istekleri: Sıcağa ve kurağa mukavemeti yüksektir.
Toprak istekleri: Her çeşit toprağa uyum sağlar.
Budama: Derin budamalara dayanıklıdır.
Gübreleme: Erken ilkbaharda denge gübresi, ikinci uygulamadan sonra ise çiçek gübresi 15 günde bir uygulanır.
Peyzajda kullanımı: Yol ağacı olarak kullanımı yüksektir.
GÜL
(Rosa)
Menşei: Dünya üzerinde geniş bir yayılış gösterirler. Amerika, afrika, avrupa ve asyada değişik formlar gösterirler.
Bitki özellikleri: Kışın yaprağını döken bazende herdem yeşil dikenli çalılardır. 200 kadar türü bulunan bu bitkilerin çiçek ve meyve özellikleri için süs bitkisi olarak yetiştirilirler.dik gövdeli, sarılıcı ve sürünücü formları mevcuttur. Çok çeşitli renkleri olmakla birlikte eses rengi beyaz sarı ve kırmızı tonlarıdır. Yapraklar sarmal dizilişli ve tüysüz, kenarları tırtıklıdır. Gövde ve dallar dikenlidir. Meyve kuşburnu meyvesine benzer.
İklim istekleri:Soğuk ılıman iklim bölgelerinde yetişir.
Toprak istekleri:Gevşek kumlu topraklardan hoşlanmazlar. Onun dışında her çeşit toprakta yetişirler, genellikle tınlı topraklarda yetiştirildiğinde iyi sonuç alınır.
Üretimi: Güller bitkinin uykuda olduğu her ay dikilsede en çok erken ilkbahar dikimlerinde başarılı olunur. Bütün güller tohumdan yetiştirilebilir. Gül çeliklerinin kışın odun çelikleri alıp, ilkbaharda köklenmesini beklemek ya da, yazın yeşil çelikleri alıp yaz aylarında köklenmesini sağlamak mümkündür. Aşı temmuz ayında yapılır ve en uygun metod göz aşısıdır.
Budama: Budama erken ilkbaharda yapılır.
Gübreleme: İlkbahar ve yaz dönemlerinde toprak yaprak ve çiçek gübreli solüsyonlarla bolca sulanmalıdır.
Peyzajda kullanımı: Her tür alanda grup,tek ya da samaşık özellğini kullanarak peyzajda yer vermek mümkündür.
MANOLYA
(Magnolia grandiflora)
Menşei: Kuzey Amerikanın sıcak bölgeleri bitkinin asıl orijinidir.
Bitki özellikleri: Ağaç veya ağaççık formlu bitkilerdir. Yaprak döken ve dökmeyen türleri mevcuttur. 20 m'ye kadar bo yapabilir. Gençken hızlı büyür, daha sonra gelişimi yavaşlar.yapraklar yumurta şeklinde kalın etli ve üstü parlak yeşildir.güzel kokulu beyaz çiçekleri mevcuttur.
İklim istekleri: Ilıman iklim koşullarından hoşlanır.
Toprak istekleri: İyi drene edilmiş,orta seviyede tınlı ve bazik topraklarda iyi gelişir.
Üretimi: Tohum, daldırma, çelik ,kalem ve göz aşılarıyla üretilir.
Budama: Bitki yaşlanmaya başladığı dönemlerde yaprak döker ve açılma gösterir. Böyle durumlarda estetik olmayan fakat gereklilik arz eden derin budama yapmak gerekir. Bitki iki bahar içinde gençleşir.
Gübreleme: Çiçeklenme döneminde çiçek gübresi, ilkbahar başında ise yaprak gübresiyle gübrelenmelidir.
Peyzajda kullanımı: Soliter kullanımı geniştir.
KARTOPU
(Viburnum tinus)
Menşei:
Bitki özellikleri: Herdem yeşil bitkilerdir. Yaprakları buruşuk sert, koyu yeşil ve oval yapılıdır. Grup şeklinde küçük beyaz çiçek toplulukları oluşturaan bitkinin meyveleri yine minik ve mor renklidir. Yaz ve kış çiçek açabilirler.
İklim istekleri: Bol güneşli ya da yarı gölge yerlerden hoşlanırlar. Çok soğuklara dayanımları yüksek değildir.
Toprak istekleri:Toprak yönünden seçici değillerdir her tür toprakta yaşarlar.
Üretimi: Çelikle üretimi yapılır.
Budama: Fazla uzamış kısımların kesilmesiyle bitki budaması gerçekleştirilir.
Gübreleme: İlkbaharda topraktan verilecek yapraklı bitkiler için uygulanan gübre bitki için yararlı olacaktır.
Peyzajda kullanımı: Küçük gruplar halinde kullanıldığı gibi en çok çit yapımında kullanılır.
AVİZE AĞACI
(Yucca)
Menşei: Orta Amerika , Batı Hindistan gibi subtropik bölgelerde doğal olarak yetişir.
Bitki özellikleri: Dinamik görünümlü bitkilerdir. Çiçekleri ancak yaşlandıkları zaman ortaya çıkar. Yapraklar yarım kılıç şeklinde batıcı ve uçları sivri,etli dokuya sahiptir. Bitkinin yaprakları gövdeyi tamamen sararlar. Çiçekleri bitkinin ortasından çıkan bir sap üzerinde beyaz, kırmızı mavi renkli çan şeklinde gruplardan oluşmuş ve kokuludur.
İklim istekleri: Subtropik-ılıman iklim bitkidsidir.
Toprak istekleri:
Üretimi:
Budama: Kurumuş yaprakların kesilmesi suretiyle budama gerçekleşir.
Gübreleme: İlkbaharda toprağa uygulanacak gübre bitkiyi kuvvetlendirecektir.
Peyzajda kullanımı: Tek olarak kullanımı yüksektir.
IHLAMUR
(Tilia spp.)
Menşei: Kuzey Amerika'dır.
Bitki özellikleri: 40 m boylanabilen, yaprakları büyük ters kalp şeklinde yeşil, düz gövdeli yapıya sahip ağaçlardır. Çiçekleri sarımtırak renkli ve güzel kokuludur. Çiçekleri çay yapımında kullanılır.
İklim istekleri:
Toprak istekleri:
Üretimi: Tohum çelik ve dip sürgünleri ile üretilir.
Budama:
Gübreleme: İlkbaharda genel gübreleme uygulaması yapılmalıdır.
Peyzajda kullanımı: Yol ağacı olarak kullanılır.
BEGONVİL- GELİN DUVAĞI
(Bouganvıllea)
Menşei:
Bitki özellikleri: Sarılıcı formlu bitkilerdir. Küçük parlak uzun oval yapraklara sahiptir. Gösterişli çiçekleri tüm yaz boyunca açarlar.
İklim istekleri:Ilıman iklim bitkisidir.soğuklardan zarar görür, bitkinin ölümüne kadar gider.
Toprak istekleri:
Üretimi: Çelikle üretimi mümkündür.
Budama: Fazla uzamış dalları keserek ve dip sürgünleri azaltarak budama yapmak mümkündür.
Gübreleme: ilkbahar gübrelemesi tüm yaz boyunca çiçekli kalmasına etki eder.
Peyzajda kullanımı: Duvarlara ya dapergolalara sardırılmak suretiyle kullanımı yaygındır.
DRASENA
(Dracena ındıvısa)
Menşei:
Bitki özellikleri: Kılıç formlu yapraklara sahir gövde uzatıp 15-20 m boylannabilen salkım şeklinde gösterişsiz çiçekleri bulunan bitkilerdir.
İklim istekleri:
Toprak istekleri:
Üretimi:
Budama: Kurumuş yapraklar alttan kesilerek bitkiden uzaklaştırılır.
Gübreleme:
Peyzajda kullanımı: Grup ve tek başına kullanılabilinmektedir.
HURMA
(Phoenix dactiylifera)
Menşei:
Bitki özellikleri:
İklim istekleri:
Toprak istekleri:
Üretimi:
Budama:
Gübreleme:
Peyzajda kullanımı:
PALMİYE
(Washingtonia robusta)
Menşei:
Bitki özellikleri:
İklim istekleri:
Toprak istekleri:
Üretimi:
Budama:
Gübreleme:
Peyzajda kullanımı:
EOUREOPS
Menşei:
Bitki özellikleri:
İklim istekleri:
Toprak istekleri:
Üretimi:
Budama:
Gübreleme:
Peyzajda kullanımı:
YEŞİL LADİN
(Picea abies)
Menşei:
Bitki özellikleri:
İklim istekleri:
Toprak istekleri:
Üretimi:
Budama:
Gübreleme:
Peyzajda kullanımı:
NAR
(Punica granatum)
Menşei:
Bitki özellikleri: Güzel yaprakları ve hoş çiçekleriyle süs bitkisi olarak kullanılırlar.
İklim istekleri: Soğuklara dirençli olan ağaç -10-12 derecelere kadar dayanır.sahil kesime yakın yerlerde verimi yüksek olur.
Toprak istekleri: Dengeli nem tutacak bahçe toprağına ihtiyacı vardır. Toprak nem tutmazsa meyve kabukları çatlar.
Üretimi: Tohumdan veya dipsürgünlerinden üretilir.
Budama: Çalı formlu olanların dip sürgünleri azaltılır, ağaç formluların yapraklanmadan önce uç budaması yapılır.
Gübreleme: Bahar gübrelemesi topraktan yapılmalıdır.
Peyzajda kullanımı: Çalılar grup uygulamalarında ağaçlar tek olarak kullanılır.
MUZ
Menşei: Güneydoğu Asya,Malaya bölgesinde görülmüştür.
Bitki özellikleri: Lifli yapısı iri yaprakları ve otsu gövdeye sahiptir.kök yapısı yumrulu olup iri patates şeklindedir. Kök üzerindeki gözlerden gövde sürgünleri oluşur.
İklim istekleri:Tropik ve subtropik iklim bitkisidir. Don muz yapraklarını aniden kahverengiye döndürüp öldürür.
Toprak istekleri: Tuzlu topraklardan hoşlanmaz. Maxsimum tuz oranı 0.005'tir.
Üretimi:
Budama: Dipten fazla çıkan sürgünler kesilip uzaklaştırılır. Bitkiyi yenilemek için dipten 10 cm'lik kısım bırakılır ve bu şekilde kesim gerçekleştirilir.
Gübreleme: Çiflik gübresinden yararlanılırsa bitkinin verimi artar.
Peyzajda kullanımı: Ilıman iklim bölgelerinde soliter olarak kullanılır.
TURUÇGİLLER
Menşei: Çin turunçgil grubunun anavatanı kabul edilir. Ülkemizde Akdeniz iklim bölgelerinde yetişir.
Bitki özellikleri: Ağaç formlu derimsi yeşil oval yapraklara sahip yaprak saplarında yaprak kulakçıkları mevcuttur. Dallar dikenli,çiçekleri beyazdır. Bitki çok fazla yayılım ve boy yapmaz.
İklim istekleri:Ilıman iklimlerden hoşlanır.
Toprak istekleri:İyi drene olmuş çok gevşek yapılı toprakları sever.
Üretimi: Göz aşısı, kalem aşısı,tohum ve çelikle üretimi yapılır.
Budama: Uzun taç yapmasını engellemek gerekmektedir.
Gübreleme: Verim durumlarına göre ağustosta gübreleme yapmak gerekir.
Peyzajda kullanımı:Ilıman iklim bölgelerinde soliter olarak kullanılır.
DUT
Menşei:
Bitki özellikleri:
İklim istekleri:
Toprak istekleri:
Üretimi:
Budama:
Gübreleme:
Peyzajda kullanımı:
BENJAMİN
Menşei:
Bitki özellikleri:
İklim istekleri:
Toprak istekleri:
Üretimi:
Budama:
Gübreleme:
Peyzajda kullanımı:

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !